หน้าแรก · ดาวน์โหลด · สมัครสมาชิก · กระดานข่าว
**โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ รับโอน-ย้าย ข้าราชการครู วิชาเอกฟิสิกส์ ทุกสังกัด ภายใน ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ติดต่อ นางสาวมนทิรา เดชชนะขจรสุข รองผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ เบอร์ติดต่อ081-552-4258 หรืออาจารย์ จริยา ทศพร หัวหน้างานวิชาการ เบอร์ติดต่อ 028493310 หรือ อาจารย์ สมชาต บุญเจือ หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ เบอร์ติดต่อ 084-449-1656**

ปฏิทินกิจกรรมภาคเรียนที่ 2/2556

ผู้บริหารโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

นายขวัญชัย ไกรธรรม

ผู้อำนวยการ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒

[สารจากผู้อำนวยการ คลิก...]

เมนูหลัก
· หน้าแรก
· เกี่ยวกับโรงเรียน
· คณะกรรมการสถานศึกษา
· โครงสร้างการบริหาร
· ติดต่อโรงเรียน
· ทำเนียบผู้บริหาร
· ประวัติความเป็นมา
· แผนที่
· ฝ่ายบริหาร
· วิสัยทัศน์
บุคลากรกลุ่มสารการเรียนรู้

-วิทยาศาสตร์
-คณิตศาสตร์
-ภาษาต่างประเทศ
-ภาษาไทย
-สังคมศึกษา
-สุขศึกษา
-ศิลปะ
-การงานอาชีพและเทคโน ฯ
-บุคคลากรสนับสนุนการศึกษา

ข้อมูลผู้บริหาร/ครู / นักเรียน
-ข้อมูลผู้บริหาร / ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๖
-ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผลการปฏิบัติงานปีการศึกษา 2555
กลุ่มสารการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ลิงค์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี 2 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
โครงการ Energy Mind Award 2013

โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โครงการ Energy Mind Award 2013 ในวันที่ 13 พ.ย. 2556

มหกรรมกีฬาภายในภาพกิจกรรม/ประกาศ โรงเรียนทวีธาภิเศก๒

www.tp2.ac.th

www.tp2.ac.th
www.tp2.ac.thประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม Merry Chritmas and Happy New year ในงานมีการประกวดร้องเพลงสากล ประกวดซานตาครอส ซานตี้ ของนักเรียนระดับต่างๆ
วันที่ 19 ธันวาคม 2556  
 ===================================

www.tp2.ac.th
www.tp2.ac.thประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดมหกรรมกีฬาภายใน "ราชาวดีเกมส์" มีการแข่งขันก๊ฬาหลายประเภท การแข่งขัน Leader ของคณะสีม่วง สีฟ้า สีชมพู และสีส้ม
วันที่ 13 ธันวาคม 2556  
 ===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดกิจกรรมลำรึกพระคุณพ่อ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖  
 ===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพโครงการ "หนึ่งใจ...ช่วยเหลือผู้ประสบภัยและสู้ภัยพิบัติแห่งชาติ จากมูลนิธิ มิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2556  
 ===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดกิจกรรม วันวชิราวุธ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาลูกเสือไทย
วันที่ 25 พฤศจิกายน 255
 ===================================

www.tp2.ac.th
www.tp2.ac.thประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 คลิกดูภาพ...
 ===================================

www.tp2.ac.th
www.tp2.ac.thประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีลอยกระทง ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2556 คลิกดูภาพ...
 ===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ คณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ หอประชุมโรงเรียน วันที่ 15 กันยายน 2556 (เชิญชมภาพบรรยากาศ)
 ===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ คณะกรรมการประเมินการจัดกิจกรรมเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)วันที่ 26 สิงหาคม 2556
 ===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรม English Camp จุดประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศ เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558;
 ===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ click 
 ===================================

www.tp2.ac.th
www.tp2.ac.thประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เพื่อเป็นการรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  พระบิดาแห่งวิทยาศาตร์ไทย ในงานกิจกรรมมีบูทกิจกรรมเกี่ยวกับผลการทดลองวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับต่าง ให้นักเรียนได้ทดลองและค้นคว้าหาความรู้ click 
 ===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดกิจกรรมรำลึกพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๖
===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน ค่ายพุทธบุตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ณ วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ กรกฏาคม ๒๕๕๖
===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษาและแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยตั้งขบวนที่โรงเรียนสู่ ๕ วัด ได้แก่ วัดสะแกงาม วัดเลา วัดปทีปพลีผล วัดประชาบำรุง และวัดหัวกระบือ
===================================

www.tp2.ac.th
ภาพโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ได้รับมอบจักรยานจำนวน ๓๐ คันพร้อมหมวกนิรภัย จากท่าน ส.ส.สากล ม่วงศิริ ท่าน ส.ก.สาทร ม่วงศิริ ท่าน ส.ก.สารัช ม่วงศิริ และทีมงาน ส.ข. เขตบางขุนเทียน เพื่อให้โรงเรียนจัดสรรให้นักเรียนที่มีความจำเป็นใช้จักรยานในการเดินทางมาเรียนและได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพกิจกรรม โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ นำโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา จัดกิจกรรมฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด โดยแข่งขันทุกชั้นปีทุกห้อง เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด
===================================

www.tp2.ac.th
ภาพผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ต้อนรับคณะ อ.ก.ต.ป.น. มาเยี่ยมโรงเรียนของเรา วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖
===================================

www.tp2.ac.th
โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ นำโดยกลุ่มสาระการรเรียนรู้สังคมศึกษา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๕๖
===================================

www.tp2.ac.th
โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2556
===================================

www.tp2.ac.th
ภาพกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2556
===================================

www.tp2.ac.th
ภาพกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
===================================

www.tp2.ac.th
ภาพ ท่านผู้อำนวยการและคณะครู นำนักเรียนโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ รับมอบทุนการศึกษา ณ วัดปทีบพลีผล

(๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖)


===================================

www.tp2.ac.th
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมาลัย สิงห์พลงาม นักเรียนชั้น ม. 6/2 โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ เป็นผู้ได้รับคัดเลือกและยกย่องว่ามีความประพฤติดี ได้รับมอบกิตติบัตรจาก พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์
(๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๖)


===================================

www.tp2.ac.th
โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ นำนักเรียน 50 คน เข้าร่วมอบรม ยุวอสม.H ครั้งที่ 4 ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง และรับมอบเกียรติบัตรจาก นายชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

(๕ มิ.ย. ๒๕๕๖)


===================================

www.tp2.ac.th
ภาพกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒

(๒ มิ.ย. ๒๕๕๖)


===================================

www.tp2.ac.th
โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ จัดกิจกรรมรณรงค์งดสูบบุหรี่ ในวันงดสูบบุหรี่โลก ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖

(๓๑ พ.ค. ๒๕๕๖)


===================================

www.tp2.ac.th
ภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ร่วมกับโอโม่มอบเสื้อแสนขาว เชิญชวนทุกคนร่วมบริจาคเสื้อเก่าไม่ใช้แล้ว ลงในกล่อง "โอโม่ส่งต่อเสื้อนักเรียนขาว สร้างโอกาสให้เด็กไทย หย่อน-ถ่าย-แชร์"

(๒๘ พ.ค. ๒๕๕๖)


===================================

www.tp2.ac.th
www.tp2.ac.th ภาพบรรยากาศทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒
===================================

www.tp2.ac.th
ภาพบรรยากาศปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒
===================================

www.tp2.ac.th
ภาพบรรยากาศเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนใหม่ชั้น ม.๑ และ ม.๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒
===================================

www.tp2.ac.th
ภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒
=================================== www.tp2.ac.th
โรงเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมตลาดนัดเรียนต่อระดับชั้น ม. 1 และ ม.4 ณ เมืองทองธานี
=================================== www.tp2.ac.th
กลุ่มสาระ ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม ENGLISHCAMP ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒
=================================== www.tp2.ac.th
ของแสดงความยินดีกับนายธีระเดช ทุลินไธสง ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนของเรา รางว้ลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทชาย ม.4-ม.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 255
=================================== www.tp2.ac.th
โรงเรียนได้รับรางวัล Energy Mide Award ในด้านการประหยัดพลังงาน ระดับ 4 ดาว

=================================== www.tp2.ac.th
ขอแสดงความยินดี กับ รางวัล หนึ่งแสนครูดี และ ผลงานดีเด่น โรงเรียนทวีธา ๒

===================================

www.tp2.ac.th
ประมวลภาพ สมศ. ประเมินคุณภาพการศึกษา รอบ 3 ของโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒

===================================
www.tp2.ac.th
ยินดีต้อนรับคณะครูอาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท (ประเทศภูฏาน) จาก มหาวิทยาลัยรังสิต เยี่ยมชมโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒

===================================
www.tp2.ac.th
งานมหกรรมว่าวไทย กีฬาไทย ต้านภัยยาเสพติด ครั้งที่ 15 ณ โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒

===================================
 
www.tp2.ac.th

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ด่วน โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ รับสมัครครูอัตราจ้างปฏิบัติการสอนในวิชาเอกดนตรีสากล สนใจติดต่อฝ่ายวิชาการ โทร02-4523738 หรือติดต่อ นางสาวมนทิรา เดชชนะขจรสุข รองผู้อำนวยการ โทร 0815524258  
คลิกดูรายละเอียด ...

==================================

www.tp2.ac.th

ศิลปะหัตกรรมนักเรียน  งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ปีการศึกษา 2556 คลิกดูรายละเอียด การแข่งขันของ สพม. 1 ...

==================================

โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา


              

==================================

โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒ ได้ดำเนินการ โครงการต่อเนื่อง Energy Mind Award 2013 ของการไฟฟ้านครหลวง เพื่อลดการใช้พลังงาน และรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป้าหมายคือรางวัลระดับ 5 ดาว หลังจากคว้ารางวัล Energy Mind Award 2012 ระดับ 4 ดาวมาแล้ว

 

มาเป็นแฟนเพจ Facebook กัน คลิก Like ได้เลยวีดีโอแนะนำโรงเรียนทวีธาภิเศก ๒


ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษา


เมนูลิงค์ที่เกี่ยวข้องโรงเรียน
\
\
\
\
เอกสารดาวน์โหลดต่างๆ
ตัวอย่างเอกสาร ให้ดาวน์โหลด
\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\ตัวอย่างไฟล์ ประเมินผลการปฏิบัติงานเทอม2/2555 
\\\\\\\\\\\\\\ ตัวอย่างไฟล์สารบรรณ
\\\\\\\\\\\\\\ ตัวอย่างหนังสือคำสั่ง
\\\\\\\\\\\\\\ ตัวอย่างบันทึกข้อความ
\\\\\\\\\\\\\\ ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง
\\\\\\\\\\\\\\ ตัวอย่างหนังสือออก
ลิงค์มหาวิทยาลัย
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\
\

โรงเรียนทวีธาภิเศก ๒
ที่อยู่ ๖๙๔/๑๒๓ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๕๐
โทรศัพท์ :  ๐-๒๘๔๙-๓๓๑๐,  ๐-๒๘๔๙-๓๓๗๐
  โทรสาร : ๐-๒๘๔๙ - ๓๐๔๔
  E-Mail : taweethapisek2@gmail.com